Elementy więźby dachowej

Drewniana więźba dachowa to jedno z najstarszych rozwiązań w budownictwie. Więźba dachowa ma przenosić obciążenia własne dachu, a także pokrycia, śnieg czy napór wiatru. Do jej budowy używa się drewna drzew iglastych (sosny, świerku, jodły).
Rodzaje więźby dachowej :
Elementami składowymi konstrukcji dachu są: belki stropowe, murłaty, krokwie, płatwie, jętki, słupy (stolce), kleszcze, miecze itp. W zależności od użytych elementów oraz sposobu ich łączenia konstrukcja dachu będzie: krokwiowa, krokwiowo-jętkowa, płatwiowo--kleszczowa itd. Może być też kratownicowa, tzn. składająca się z wiązarów kratowych zrobionych z desek lub uproszczona w postaci belek opartych bezpośrednio na murze.

Dach krokwiowy
Krokwie powinny mieć przekrój prostokątny o stosunku boków od 1:2 do 1:3.

Sposoby łączenia
To, czy konstrukcja dachu będzie prawidłowo pracować, zależy od jej wykonania - dobrego i zgodnego z projektem. Szczególnie ważne jest właciwe zrobienie połączeń między elementami. Każdy typ złącza ma zalecane sposoby jego wykonania:
krokwie w kalenicy - na zwidłowanie lub na zakładkę, wzmocnione kołkami z twardego drewna;
krokiew z jętką - na tzw. jaskółczy ogon, na prosty zacios wzmocniony nakładkami;
krokiew z murłatą - tylko na wręb lub na wręb z dodatkowym wzmocnieniem w postaci nakładek z wyciętymi wrębami obejmującymi przekrój murłaty;
krokiew na płatwi - oparcie poprzez wręb lub dodatkowo wzmocnione nabitką zwaną siodełkiem;
kleszcze - wpuszczone są w odpowiednie wycięcia słupa, a z krokwią połączone na jaskółczy ogon, dodatkowo wzmocniony śrubami;
wiązary kratowe - elementy łączone są na gwoździe, przy czym węzły górne dodatkowo wzmocnione są np. nakładkami skręconymi śrubą

Coraz częściej odchodzi się od tych połączeń w konstrukcjach krokwiowych bo zrobienie ich jest pracochłonne i wymaga dużej precyzji. Elementy konstrukcyjne łączy się znormalizowanymi blachami, nakładanymi obustronnie na elementy drewniane w miejscu złącza i mocowane gwoździami. Popularnym sposobem, szczególnie w wypadku kratownic, jest też nabijanie tzw. jeży - ponacinanych blaszek stalowych.
 
Impregnacja więźby dachowej za pomocą autoklawu Zalety AUTOKLAWU (metoda próżniowo-ciśnieniowa):
  1. Właściwe zaimpregnowanie nie tylko drewna powietrzno-suchego, ale także drewna o wilgotności znacznie powyżej 30 procent, zaś przy wydłużonym cyklu (metoda pulsacyjna) także drewna zmrożonego.
  2. Całkowite wyeliminowanie wszystkich błędów człowieka.
  3. Przy zastosowaniu wysokiej jakości impregnatu, dopuszczalne długotrwałe składowanie drewna na placu budowy lub zmontowanej konstrukcji do momentu przykrycia - bez uszczerbku dla jakości zabezpieczenia.
  4. Impregnacja ciśnieniowo-próżniowa jest metodą dogłębnego zabezpieczenia drewna. Część bielistą włókien ( a więc część najbardziej narażoną ) zaimpregnować można na pełnym przekroju. Przy zastosowaniu innych metod taki efekt jest niemożliwy do osiągnięcia.
  5. Czas. Materiał na średniej wielkości więźbę dachową ( 10-12 m3 ) impregnuje się w ciągu sześciu godzin. przy metodzie zanurzeniowej dwa dni, poprzez natrysk sześć dni - jeśli celem jest impregnacja a nie tylko zabarwienie drewna.