Brykiet

       Brykiet - materiał opałowy, wykonywany z suchych trocin dębowych, bez dodatku lepiszcza, sprasowanych pod ciśnieniem, w kształcie walca o wymiarach : średnica 70mm, długość  do 110mm. Idealny do ogrzewania domów z instalacją grzewczą  kominkową bądź piecem centralnego ogrzewania. Kaloryczność ok 20 MJ/kg.